Arbeten och möten 

Idag var vi några stycken som transporterade takplåtar från Tössebäcken upp till huset på Storön. Plåtarna är till verandorna, redskapsskjulet och dasset. Man kan konstatera att huset fått en rejäl ansiktslyftning under året! Titta bara på de bilder som jag tog (rulla ner på sidan)! Snickaren har uträttat ett jättearbete med sina medhjälpare och en hel del ideellt jobb från föreningens medlemmar!

Nu ser vi fram emot nästa år med inredningsarbete, loftet ska göras i ordning m.m. Vi hade ett styrelsemöte i december och många, många idéer om nästa års arbete kom fram.

Omgivningarna har blivit mycket ljusare när de stora granarna försvann. Björken mitt i husruinen är nertagen och ruinens gavlar utmärkta med snitslar. Forskning fortsätter. En karta, ett sjökort, från 1844, som vi fått av Leif Nilsson visar på 4 byggnader vid denna tidpunkt. Samtliga finns det spår efter, varav det hus vi renoverar är en av byggnaderna. Jag lägger även ut protokollen från två medlemsmöten under hösten och nu ser vi fram emot samtal med kommunen samt årsmötet den 10 mars.

Gunnar Bergman

Se även: Brev till kommunen 4 december 2015 med information om vad som gjorts och förslag till fortsatt samverkan och stöd

Storön dec 15 010.jpg

 

Storön dec 15 011.jpg

 

Storön dec 15 013.jpg

 

Storön dec 15 016.jpg

 

Storön dec 15 017.jpg