Stadgar       Protokoll      Verksamhetsberättelse projektplan budget o andra dokument

 

 

Stadgar 

Öfolkets stadgar (ändrade 2019)

 

Protokoll

Protokoll_Ofolkets_styrelsemote_2023-04-26.pdf Nytt!

Protokoll konstituerande styrelsemöte 7 mars 2023   

Protokoll Öfolkets årsmöte 7 mars 2023    

Protokoll Öfolkets styrelsemöte 29 november 2022  

Protokoll Öfolkets styrelsemöte 22 sept 2022 

Protokoll Öfolkets styrelsemöte 15 juni 2022 

Protokoll konstituerande styrelsemöte 21 mars 2022  

Protokoll Öfolkets årsmöte 21 mars 2022   

Protokoll Öfolkets styrelsemöte 27 januari 2022 

Protokoll styrelsemöte 25 november 2021 

Protokoll medlems- och styrelsemöte 5 juni 2021  

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 9 mars 2021  

Protokoll från föreningens årsmöte 9 mars 2021   

Protokoll från styrelsemöte 13 januari 2021  

Protokoll från styrelsemöte 11 juli 2020 på Storön 

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 9 mars 2020 

Protokoll från föreningens årsmöte 9 mars 2020  

Protokoll från styrelsemöte 28 januari 2020

Protokoll från styrelsemöte 10 dec 2019 

Protokoll från styrelsemöte 29 aug 2019     

Protokoll från styrelsemöte 23 april 2019     

Protokoll från styrelsemöte 26 mars 2019 (budget)

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 4 mars 2019  

Protokoll från föreningens årsmöte 4 mars 2019   

Protokoll från medlems- och styrelsemöte 5 november 2018 

Protokoll från styrelsemöte 27 aug 2018 

Protokoll från styrelsemöte 5 maj 2018  

Protokoll konstituerande styrelsemöte 14 mars 2018  

Protokoll från föreningens årsmöte 14 mars 2018 

Protokoll konstituerande styrelsemöte 9 mars 2017  

Protokoll från föreningens årsmöte 9 mars 2017  

Protokoll från styrelsemöte 7 december 2016 

Protokoll från föreningens årsmöte 10 mars 2016

Protokoll från medlems- och styrelsemöte10 december 2015

Protokoll från medlemsmöte 15 oktober 2015 

Protokoll från föreningens årsmöte 11 mars 2015 

Protokoll från föreningens årsmöte 6 mars 2014

Minnesanteckningar från styrelsemöte 24 januari 2014

Protokoll från konstituerande årsmöte, mars 2013

(vi har tidigare inte regelmässigt lagt ut alla anteckningar här, fler medlems- och styrelsemöten än de ovanstående har hållits)  

 

 

Verksamhetsberättelser, projektplaner och andra dokument

Budget 2023     Nytt!

Projektplan 2023     Nytt!

Verksamhetsberättelse och ekonomirapport för 2022  Nytt!

Budget 2022   

Projektplan 2022   

Verksamhetsberättelse och ekonomirapport för 2021   

Budget 2021

Projektplan 2021  

Verksamhetsberättelse med ekonomirapport 2020  

Budget 2020  

Projektplan 2020  

Verksamhetsberättelse 2019 inkl ekonomirapport  

Projektplan 2019  

Verksamhetsberättelse 2018 inkl ekonomirapport 

Projektplan 2018 med budget  

Verksamhetsberättelse 2017 inkl ekonomirapport   

Projektplan 2017  

Verksamhetsberättelse 2016 inkl ekonomirapport   

Verksamhetsberättelse 2015   (se även nedan: Brev till kommunen 4 december 2015)

Brev till kommunen 4 december 2015 med information om vad som gjorts och förslag till fortsatt samverkan och stöd 

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013 och ekonomirapport 2013

Projektplan  för Storön - ansökan om bidrag från Vänerns regleringsfond, februari 2014