Stadgar 

Öfolkets stadgar (ändrade 2019) Nytt   

Protokoll

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 4 mars 2019   Nytt

Protokoll från föreningens årsmöte 4 mars 2019   Nytt

Protokoll från medlems- och styrelsemöte 5 november 2018 

Protokoll från styrelsemöte 27 aug 2018 

Protokoll från styrelsemöte 5 maj 2018  

Protokoll konstituerande styrelsemöte 14 mars 2018  

Protokoll från föreningens årsmöte 14 mars 2018 

Protokoll konstituerande styrelsemöte 9 mars 2017  

Protokoll från föreningens årsmöte 9 mars 2017  

Protokoll från styrelsemöte 7 december 2016 

Protokoll från föreningens årsmöte 10 mars 2016

Protokoll från medlems- och styrelsemöte10 december 2015

Protokoll från medlemsmöte 15 oktober 2015 

Protokoll från föreningens årsmöte 11 mars 2015 

Protokoll från föreningens årsmöte 6 mars 2014

Minnesanteckningar från styrelsemöte 24 januari 2014

Protokoll från konstituerande årsmöte, mars 2013

(vi lägger inte regelmässigt ut alla anteckningar här, fler medlems- och styrelsemöten än de ovanstående har hållits)  

Verksamhetsberättelser, projektplaner och andra dokument

Projektplan 2019  Nytt

Verksamhetsberättelse 2018 inkl ekonomirapport Nytt

Projektplan 2018 med budget  

Verksamhetsberättelse 2017 inkl ekonomirapport   

Projektplan 2017  

Verksamhetsberättelse 2016 inkl ekonomirapport   

Verksamhetsberättelse 2015   (se även ovan: Brev till kommunen 4 december 2015)

Brev till kommunen 4 december 2015 med information om vad som gjorts och förslag till fortsatt samverkan och stöd 

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013 och ekonomirapport 2013

Projektplan  för Storön - ansökan om bidrag från Vänerns regleringsfond, februari 2014