Välkomna till Storön!

Kom ut och njut av naturen och miljön kring bostället på Storön!
Med egen båt kan du lägga till vid  bryggan i Dyrösund nedanför huset, där är det  upp emot 1,8 m djupt. Det går även att ta sig iland på andra ställen, bland annat i norr mittemot Björköns brygga.
Den som inte har egen båt kan ringa Ingvar Sjöholm på tel 076-263 07 36 för att höra om  möjligheten att följa med när andra ska åka ut till Storön.
I samband med arbetsdagar och andra arrangemang ordnar vi båttransport från Tössebäckens småbåtshamn.


Öfolket är en ideell förening och en del av hembygdsrörelsen. Öfolkets verksamhetsområde är Storön 1:1 och dess syfte är att renovera och upprusta, bevara och vårda öns byggnader samt dess omgivningar och, med beaktande av den kulturhistoriska miljön, även utveckla dessa efter medlemmarnas och besökares behov.
En artikel om Öfolket och Storön finns i Luröbladet nr 1 2018.


Aktuellt 

Välkomna alla medlemmar och andra intresserade att delta på årets första arbets- och trivseldag på Storön, lördag 4 maj! Samling i Tössebäckens hamn kl 10.00. Läs mer här!

Från årsmötet

På Öfolkets årsmöte 4 mars beslutades om ändrade stadgar och projektplan för 2019. Se under Stadgar protokoll m.m. där ni också hittar verksamhetsberättelsen för 2018 och protokollet från årsmötet.

Vi bestämde bland annat att, som förra året, ha gemensamma arbetsdagar en gång per månad maj - september, i första hand första lördagen i respektive månad. Närmare information kommer inför varje arbetsdag, här på hemsidan och i utskick till medlemmarna.

Medlemsavgiften för 2019 är 50 kr, de som inte hann betala den innan årsmötet bör göra det så snart som möjligt. Mer information finns här.

    

På vår Facebooksida (länk här till höger) kan ni se betydligt fler  bilder  än här på hemsidan och inlägg, ofta dagligen, från Öfolkets medlemmar och många andra.


Öfolket får kulturpris. NWT 30 maj 2016

Öfolket och åkare fick pris. NWT 23 mars 2016

Artikel om Storön och Öfolket i NWT 16 juli 2014