Bidrag, priser och arbeten

Under vintern/våren har Öfolket fått två fina utmärkelser

1. Premie ur Erik Pettersons i Risa minnesfonsfond nr 1 på 10 000 kr

Premie_2016_Erik_Petterssons_i_Risa.jpg

Premien delades ut till oss vid Hushållningssällskapets stämma på Nuntorp 19 mars 2016. Här är motiveringen som överlämnades i samband med premien.

2. Åmåls kommuns kulturpris på 5 000 kr.

Kulturpris2016.jpg

 

Fler bidrag och fortsatta arbeten

Från Rotary Åmål-Tuppen fick vi i början av året ett bidrag på 2000 kr.

Vi har nu åter kunnat anställa snickaren för fortsatta arbeten på huset, tack vare bidrag från Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun. Snickaren, och medhjälpare som bekostas helt av Arbetsförmedlingen, började arbeta sista veckan i april och kommer att kunna vara anställd till senhösten. Arbetena nu gäller framförallt invändig upprustning. Här är en bild från inledningen av detta arbete.

Renovering_innervagg_april2016.jpg

Trädgårdsgruppen har varit flitig med odlingarna som utvecklats en hel del i år. Några bilder kan ni se på Öfolkets Facebooksida.  Där framgår också mycket annat som görs och gjorts på Storön, bland annat att vi fått hjälp med elinstallationer. Vid behov av el i huset kommer ström att kunna fås från generatorn som är placerad i nya toabyggnaden.

Arbeten med nya bryggan i norr och med röjning av stigar, saker som kommunen ska hjälpa oss med, görs inte nu i sommar, utan i början av hösten. Detta för att inte ge störningar på djurlivet.

Medlemmar och avgifter

För närvarande är vi 97 medlemmar som betalat medlemsavgiften för 2016 (inklusive de som tidigare betalat avgift för permanent medlemskap).  Från och med idag går det också att betala med mobilen via tjänsten Swish. Se mer information under Bli medlem / betala medlemsavgift.

Läget med betalda medlemsavgifter är bättre än förra året, men fortfarande är det en hel del som inte betalat årets avgift. Kanske trillar det raskt in fler medlemsavgifter nu när det går att swisha?

Årsmötet i mars

10 mars 2016 hade vi årsmöte. Protokoll från årsmötet och verksamhetsberättelse för 2015 finns här.

Rapporten sammanställd av Lasse Lind