Lägesrapport 13 juli 2016

Bidrag, priser och arbeten 

Under vintern/våren har Öfolket fått två fina utmärkelser ...

 läs hela lägesrapporten här