Öfolket- en lägesbeskrivning 10/6 2013

Sammanställt av Gunnar Bergman

Det har nu gått 3 månader sedan föreningen Öfolket bildades och det kan vara på sin plats att informera om vad som hänt och vad som händer. Ett medlemsmöte har hållits med 12 deltagare. Vi har deltagit i SERÅ:s (Skärgården en resurs för Åmål) dess möten och vi rapporterar alla våra aktiviteter till SERÅ eftersom vi därmed får viss ersättning.

Föreningen har i dagsläget 35 medlemmar. Ingvar har via Returen fått med sig två man och gjort ett visst arbete. Anders Hedin har murat upp en ny grill. Ingvar och Gunnar har besökt ekonomi-chefen i kommunen Patrik Eurenius och framlagt våra ekonomiska önskemål. Vi har med hjälp av Optimera räknat fram en kalkyl för material som slutar på 120000 kr för reparation av stuga, uthus och källare.

Kontakterna med arbetsförmedlingen har inte gett något resultat, man kan inte förse oss med nödvändig personal utan vårt hopp står till Returen men det krävs arbetsledning från kommunen.

Lasse Lind vår kassör har gjort början till en hemsida och där tänker vi lägga ut all information från våra 4 grupper som bildades på årsmötet: Byggnadsgrupp (Anders Hedin sammankallande)  Trädgårdsgrupp (Kajsa Weiderstrand) Omgivningarna (Ingvar Sjöholm) och Dokumentation (Gunnar Bergman) Grupperna har hittills 4-5 deltagare och vill du delta i någon av grupperna så tag kontakt med sammankallande.

 

Nedan är några bilder från ett besök på Storön i mitten av juni 2013

 Storn_juni_018.jpg

Storn_juni_021.jpg

Storn_juni_028.jpg

Storn_juni_029.jpg

Storn_juni_034.jpg

Storn_juni_041.jpg

Storn_juni_047.jpg

Storn_juni_049.jpg