Årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för 2014

Öfolkets årsmöte 2015 hölls den  11 mars i Åmål.  Här finns protokollet från årsmötet (pdf). Årsavgiften bestämdes oförändrad 20 kr/år, eller 500 kr för ständigt medlemskap. Vi skickar inte ut inbetalningskort. Läs här hur du betalar medlemsavgiften.

Under 2014 gjordes mycket på Storön: Den utvändiga renoveringen av huset har kommit en bra bit på väg, mycket arbete har gjorts på tomten/trädgården och med stigar med mera, och den nya toalettbyggnaden är grundlagd. Allt detta har kunnat ske genom såväl ideellt arbete av medlemmar som genom bidrag från Arbetsförmedlingen och de hantverkare som därmed kunnat anlitas, kommunen, Swedbank, Vänerns regleringsfond och enskilda generösa bidrag.  Läs mer i  verksamhetsberättelse 2014(pdf) 

Arbetena 2015 har kommit igång, men ...

vi har ännu inte fått klart med bidrag så att vi åter kan anställa snickaren, med hantlangare, som hjälpte oss så bra 2014 med att renovera husets stomme och yttre. Det arbetet är ju inte helt klart utan behöver fortsättas. Vi hoppas att det snart ska lösa sig.

Däremot har en hel del annat arbete redan gjorts av medlemmar under våren i trädgården och omgivningarna. Nedan är några bilder på det. Fler hittar ni här:    
 icon-facebook-small Öfolket på Facebook.

Från Vänerns Regleringsfond har vi i år fått ett nytt bidrag på 10 000 kr, det ska användas för inredning av loftet.

 

justering_bryggan_vaaren2015.jpg

odling1_april_2015.jpg

odling2_april_2015.jpg