Full fart på Storön

Mycket arbete har gjorts under sommaren, och fortsätter framöver.

Sedan 25 maj har vi åter en duktig snickare anställd (samma som 2014) med stöd av Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun, samt medhjälpare till snickaren för vilka Arbetsförmedlingen står för hela kostnaden. Mycket ytterligare arbeten har därmed kunnat göras på husets yttre. En hel del ideellt arbete av medlemmar har också gjorts bl.a. på nya toabyggnaden som nu i stort sett är färdig, med trädgården och nu de senaste dagarna också med byte av yttertak på huset som pågår nu. Dessutom har kompletterande uppmärkning med snitslar gjorts av stigar på ön.

Två ytterligare personer som Arbetsförmedlingen svarar för arbetar från idag 17 augusti och en månad framöver med röjning i området runt huset. Vi hoppas även det ska vara möjligt att snart få de uppmärkta stigarna röjda, och då kan vi sätta upp de vägvisningsskyltar som vi redan har (tack Returen för hjälp med tillverkning av dem).

Dokumentationsgruppen arbetar också på och har bland annat träffat och intervjuat en sondotter till Lars Fredrik Larsson Fred som var med och byggde huset på Storön.

För att mer detaljerat i både bild och text se vad som gjorts och görs, besök Öfolket på Facebook.

Efter taket blir nästa större åtgärd på huset att återuppbygga förstuga/veranda utanför entredörrarna på baksida respektive framsida av huset.  Hur mycket av detta som kan hinna göras redan i år vet vi inte i dagsläget.

takarbeteaug2015.jpg

Snickaren och en av våra medlemmar arbetar med bytet av yttertaket.

 

toabyggnaden_naera_klar_juli2015.jpg

Nya toabyggnaden är nästan färdig

 

tradgardsland_aug2015.jpg

Välskött och prydligt trädgårdsland. Platspåsarna ska förhoppningsvis hålla objudna gäster borta.

 

blaa_snitsel_aug2015.jpg

Blå snitsel markerar stigen söderut från bryggan, den går över höjder med fin utsikt och leder ner till stranden mot Dyrösund i sydligaste delen av Storön, en knapp km. Men denna, och övriga stigar, behöver röjas en del för att bli tydligare och mer lättgångna.

 

Lägesrapporten sammanställd av Lasse Lind