I rapporten nedan nämns att, tyvärr, äskandet om stöd återremitterats. Det gjordes genom ett beslut i Kommunfullmäktige 19 juni. Protokollet finns här (pdf-fil) ,se § 128. Där nämns visserligen inte åtgärder på Storön uttryckligen, men 120 000 kr till våra åtgärder på Storön är en del av de 500 000 kr som nämns i punkt 2 under rubriken Kommunstyrelsens beslut. /Lasse Lind 2013-07-24, efter information från Ingvar Sjöholm.

 

 

Rapport 19 juli 2013

Sammanställd av Gunnar Bergman

Måndagen den 15 juli åker ett gäng ut till Storön för att arbeta. Ingvar sköter motorsågen och glesar ut skogen i söder, Anders har med trimmer och går hårt åt det långa gräset runt stugan, Kajsa och Ingrid räfsar ihop och lägger i högar medan Bengt och Gunnar snitslar en naturstig på öns södra del fram till Kråke-fjorden. Vi följer rådjursstigar och andra stigar där det finns och försöker göra en så lättillgänglig stig som möjligt som också blir så innehållsrik som möjligt med flera fina utsiktspunkter och mycket varierad terräng: lätt tallskog, tät granskog och ljus björkskog. Vi avslutar snitslingen ute på ön i Kråkefjorden dit man nu kan komma torrskodd. Här planeras en spång ut till ön och en bänk där man kan sitta och njuta av utsikten längst ut mot öppen sjö. Bengt berättar att han under tiden som kommunens tillsyningsman gjorde en liknande snitslad väg men av den märker vi inget nu 25 år senare. Vi stöter på ett rådjur och spår av både räv och grävling. I det sanka partiet på mitten av ön skrämmer vi upp ett antal änder. Vi observerar att det finns gott om blåbär och att kantarellerna håller på att bli lagom stora till att plocka. Visst kan det här bli en härlig tur för den naturintresserade och nästa gång ska vi ta norra delen av ön där det även finns en fin badstrand.

Tyvärr har vi fått beskedet att vårt äskande på 120000 kr i materialkostnader och arbetskraft från Returen har återremitterats för att undersöka alternativ finansiering. Detta försenar arbetet med byggnaden.

Returen har iordningställt ett antal vackra skyltar som ska sättas upp på ön för att underlätta orienteringen. Bild på dessa och andra bilder på våra arbeten går att studera här: 

 

Storn_juli_2013_008.jpg

 

Storn_juli_2013_001.jpg 

Storn_juli_2013_004.jpg

Storn_juli_2013_005.jpg

Storn_juli_2013_012.jpg