E-post

info@ofolket.se

Öfolkets styrelse och sammankallande i våra arbetsgrupper

uppdaterat efter årsmötet 21 mars 2022

STYRELSEN

ordinarie ledamöter
Anders Hedin, ordförande 072-201 22 85
Karin Lindahl, sekreterare 073-441 18 91
Lasse Lind, kassör 070-37 87 439
Claes-Göran Andersson
Lennart Andersson
Stefan Björklund
Sofia Lööf
Kent Magnusson
Clas-Gunnar Olofsson
Jörgen Wennerberg

ersättare
Robert Ingvarsson
Eva-Britt Karlsson
Lena Karlsson 
Kajsa Weiderstrand

 

SAMMANKALLANDE FÖR ARBETSGRUPPERNA
Husgruppen, Anders Hedin 072-201 22 85
Omgivningsgruppen, Ingvar Sjöholm 076-263 07 36
Trädgårdsgruppen, Kajsa Weiderstrand 070-602 26 89
Dokumentations- och informationsgruppen, Lasse Lind 070-37 87 439