Ur stadgarnas § 2: "Öfolket är öppen för alla oavsett bakgrund. Intresset för hembygden och naturen är drivkraften i engagemanget."

Öfolket är en ideell förening och en del av hembygdsrörelsen. Öfolkets verksamhetsområde är Storön 1:1 och dess syfte är att renovera och upprusta, bevara och vårda öns byggnader samt dess omgivningar och, med beaktande av den kulturhistoriska miljön, även utveckla dessa efter medlemmarnas och besökares behov..

Välkommen som medlem om detta är något som du vill stödja!

Med många medlemmar står vi starkare, exempelvis när det gäller att söka bidrag för olika åtgärder.

Kanske vill du också medverka aktivt i någon av våra grupper (se under kontakt), men det är inte alls ett krav för att bli medlem.  

Så här blir du medlem
Du blir medlem helt enkelt genom att betala in medlemsavgiften, se nedan.
Medlemskapet är personligt. Vi har inget familjemedlemskap.

Medlemsavgiftens storlek
Medlemsavgiften är 50 kr (femtio kronor) för 2024. Den som så önskar kan istället betala 500 kr och är då ständig medlem. 

Betalar du lite mer än 50 kr blir det en gåva till Öfolket, se nedan under rubrik Gåva..

Betala medlemsavgift så här
Till BANKGIRO 163-2983 eller med SWISH till nr 123 510 03 34.

Under meddelande skriv: Medl.avg. Förnamn Efternamn e-postadress mobilnummer, och gärna adress om det får plats.
Är du ny medlem skriv istället: Ny medl. Förnamn Efternamn e-postadress mobilnummer, och gärna adress om det får plats.

OM DU SWISHAR är det svårt att få plats med alla uppgifter i meddelandet. Hoppa över mobilnummer, det framgår ändå när du swishar.

Får du inte plats med e-postadress kan du meddela det separat i mejl till info@ofolket.se

När ska man betala?
Medlemsavgiften för 2024 bör betalas innan årsmötet 11 mars.  Påminnelse går ut ut till alla medlemmar under januari-februari. Nya medlemmar betalar när som helst under året.

Föreningar kan bli stödjande medlemmar i Öfolket
Medlemsavgift för förening är 300 kr.

Under meddelande skriv: Föreningens namn, Kontaktpersons namn, kontaktpersonens eller föreningens e-postadress.

Gåva
Öfolket tar tacksamt emot gåvor. Vill du ge en gåva så passa gärna på att göra det då du betalar medlemsavgiften. Betalar du mer än medlemsavgiften bokför vi det överskjutande beloppet som en gåva. Vill du ge en gåva vid annat tillfälle så inled betalningsmeddelandet med Gåva.