Historia

Öfolket - En historia om bosättarna på Storön berättad av Lars Lundin (pdf)

Bilaga till ovanstående: Arrendekontrakt från 1918

Se också utdrag ur Häradsekonomiska kartan 1890 under Kartor nedan 

Kartor

Utdrag ur Häradsekonomiska kartan från 1890 (jpg)

Utdrag ur sjökort från 1844 (pdf) nytt

Topografisk karta - länk till Lantmäteriet (öppnas i nytt fönster)

Sjökort - länk till Eniro (öppnas i nytt fönster)

Flygfoto - länk till  Lantmäteriet, ortofoto (öppnas i nytt fönster)

Detaljerad karta 1968, ritad för Åmåls sjöscoutkår (pdf)

Kartskiss torpet och trädgården med de närmaste omgivningarna, september 2013 (pdf)

Natur

Bildande av naturreservatet Tösse skärgård, Länsstyrelsen i Älvsborgs län, beslut 1992 och 1997. Länk till pdf-fil hos Länsstyrelsen.

Tösse skärgård  (öppnas i nytt fönster), länk till sida hos SERÅ (Skärgården en resurs för Åmål). Här finns förutom ovanstående beslut mer information om reservatet: Föreskrifter, skötselplan, kartor till skötselplanen och Länsstyrelsens PM 2012 till skötselplanen. 

Här finns utdrag ur skötseplanen, det som särskilt rör Storön (pdf), samt PM:et från 2012 (pdf), Storön behandlas där på sid 2.