Historia

Öfolket - En historia om bosättarna på Storön berättad av Lars Lundin (pdf)

Bilaga till ovanstående: Arrendekontrakt från 1918

Se också utdrag ur Häradsekonomiska kartan 1890 under Kartor nedan 

Artikel om Storön i Örnäsposten 2017 av Lars Lundin (pdf) Här berättas historien, som finns här ovan på ett kanske mer lättillgängligt sätt, och med en del ytterligare information.

Allmänt

"Öfolket och Storön", artikel sid 30-35 i Luröbladet nr 1 2018 (pdf)

Kartor

Karta från 1766 (jpg)   

Utdrag ur sjökort från 1844 (pdf) 

Utdrag ur Häradsekonomiska kartan från 1890 (jpg)

Topografisk karta - länk till Lantmäteriet (öppnas i nytt fönster), 

Sjökort - länk till Eniro (öppnas i nytt fönster)

Flygfoto - länk till  Lantmäteriet, ortofoto (öppnas i nytt fönster)

Detaljerad karta 1968, ritad för Åmåls sjöscoutkår (pdf)

Kartskiss torpet och trädgården med de närmaste omgivningarna, september 2013 (pdf)

Öfolkets besökskarta (juni 2020) med information om hus bryggor, bad, stigar med mera. (pdf) 

Fler kartor finns på sajten Tössebäckens skärgård, se under rubrik Skärgården Nytt!

Natur

Bildande av naturreservatet Tösse skärgård, Länsstyrelsen i Älvsborgs län, beslut 1992 och 1997. Länk till pdf-fil hos Länsstyrelsen.

Tösse skärgård  (öppnas i nytt fönster), länk till sida hos SERÅ (Skärgården en resurs för Åmål). Här finns förutom ovanstående beslut mer information om reservatet: Föreskrifter, skötselplan, kartor till skötselplanen och Länsstyrelsens PM 2012 till skötselplanen. 

Här finns utdrag ur skötseplanen, det som särskilt rör Storön (pdf), samt PM:et från 2012 (pdf), Storön behandlas där på sid 2.