Rapport 27 juli 2013

Sammanställd av Gunnar Bergman

Rapport nr 3:    Lördagen den 27 juli firades Tössebäckens dag och då gick Vänervåg två turer i skärgården som båda var fulltecknade 45 personer. Leif Nilsson berättade Storöns historia och gjorde även ett uppehåll så att passagerarna fick se stugan och det arbete som är gjort kring huset. Det var många som var mycket intresserade och vi fick flera nya medlemmar till Öfolket.

Storn_27juli_2013.jpg