Sammanställd av Gunnar Bergman

Lägesrapport september.  Den 17 september gjorde Ingvar, Thomas S, Lasse Magg och Gunnar en storstädning inomhus och slängde bort allt skräp. Vi körde det tillsammans med gamla rester av bryggan till Tösse där vi lämnade det på kajen. Två till brädden fyllda båtar blev det. Bilderna visar ett städat hus, såväl vind som undervåningen röjde vi.

 

storon_huset_inne_sept2013_1.jpg

 

storon_huset_inne_sept2013_2.jpg