E-post

info@ofolket.se

Öfolkets styrelse och sammankallande i våra arbetsgrupper

uppdaterat efter årsmötet 9 mars 2021 samt styrelsemöte 5 juni 2021

STYRELSEN

ordinarie ledamöter
Peter Karlsson, ordförande 076-094 39 30
Anders Hedin, vice ordförande 072-201 22 85
Karin Lindahl, sekreterare 073-441 18 91
Lasse Lind, kassör 070-37 87 439
Claes-Göran Andersson
Stefan Björklund
Sofia Lööf
Clas-Gunnar Olofsson
Jörgen Wennerberg

ersättare
Gunnar Bergman
Robert Ingvarsson
Eva-Britt Karlsson
Lena Karlsson 
Kajsa Weiderstrand

 anm:. Ove Lindgren har avsagt sig sin plats i styrelsen

SAMMANKALLANDE FÖR ARBETSGRUPPERNA
Husgruppen, Anders Hedin 072-201 22 85
Omgivningsgruppen, Ingvar Sjöholm 076-263 07 36
Trädgårdsgruppen, Kajsa Weiderstrand 070-602 26 89
Dokumentations- och informationsgruppen, Lasse Lind 070-37 87 439