22 februari 2021

KALLELSE

Öfolkets årsmöte
Tisdag 9 mars 2021 kl. 18.00. Webbmöte i Jitsi Meet

Alla medlemmar i Öfolket hälsas välkomna till årsmötet som hålls på distans.

Planerar du att delta så anmäl det i förväg (senast 7 mars) till info@ofolket.se .
Läs redan nu Instruktion för Jitsi Meet som finns i den fullständiga kallelsen som är länkad nedan...
De som anmält sig kommer att få ett mejl 8 mars med inloggningsuppgifterna.

Planerar du inte att delta men vill lämna synpunkter/förslag till mötet, så mejla dom till info@ofolket.se så snart som möjligt.

I den fullständiga kallelsen finns föredragningslista och information och förslag till beslut till föredragningslistans punkter.

Genom att ha så mycket färdiga förslag som möjligt hoppas vi att mötet ska gå smidigt att genomföra, och ger dom som inte kan delta bättre möjligheter att framföra synpunkter innan mötet.

Välkomna!
Styrelsen


Handlingar till årsmötet

Den fullständiga kallelsen med föredragningslista, information och beslutsförslag samt instruktion för Jitsi Meet (pdf)

Verksamhetsberättelse med ekonomirapport 2020 (pdf)

Revisionsberättelse Öfolket 2020 (pdf)

Underlag från Anders Hansson om samverkan  SV - Öfolket (pdf)

Förslag till Projektplan 2021 (pdf)

Förslag till Budget 2021 (pdf)